Bruker X-band CW/pulsed EPR/ENDOR spectrometer (shared 50/50 with Drescher Group)


Bruker 400 MHz MAS NMR spectrometer (NMR Core Facility)


Bruker 800 MHz liquid-state/MAS NMR spectrometer (NMR Core Facility)


Bruker X/Q-band CW/pulsed EPR Spectrometer (Drescher Group)


Bruker Q-band CW/pulsed EPR Spectrometer with AWG (Drescher Group)